StartseiteVooroudersBloedverwantschappenFamilie verhalen
Stamboom Vink
Karel de Grote
Lodewijk de Vrome
Clovis
Willem de Veroveraar
Steven Du Mont geexcuteerd met het zwaard
Steven Du Mont

Steven du Mont

Steven du Mont (Mou) (Mon) [Gen. 12 Nr.: 2830 STAMOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt in 1626 in Doornick-Belgie. Steven is overleden in 1648 in Amsterdam, 21 of 22 jaar oud.Beroep: Passementswerker. Religie: Waals-Hervormd
Steven ging in ondertrouw, 17 of 18 jaar oud, op 12-03-1644 in Amsterdam met Elisabeth Sijmons de la Croix [Gen. 12 Nr.: 2831 STAMOVERGROOTOUDER], 23 of 24 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Sijmon de la Croix [Gen. 13 Nr.: 5662 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt in 1620 in Doornick-Belgie. Elisabeth is overleden, 78 of 79 jaar oud. Zij is begraven op 14-10-1699 in Amsterdam. Elisabeth ging later in ondertrouw op 19-07-1653 in Amsterdam met Tousijn Abrahamsz. Elisabeth ging later in ondertrouw op 27-01-1657 in Amsterdam met Daniel du Bois.

Kinderen uit dit huwelijk:
Thomas 19-01-1646 Amsterdam
Elisabeth 24-03-1647 Amsterdam

Steven Du Mont is geexecuteerd door het zwaard na een ruzie. Hij wordt vermeldt in de Confessieboeken Amsterdam 25-05-1648.

In de akte staat vermeld dat Steven Dumon gecondemneerd met den swaerde geexucuteerd te worden. Hij is geexucuteerd met het zwaard. Deze veroordeling is uitgesproken door zowel de Burgemeester van Amsterdam als van de Schout Mr Joris Backer en de Schepenen.Confessieboek Amsterdam

Vertaling Confessieboek '''Seijt ten effect 't selve niet tegendencken
Moeder wel te weten dat hij geepe denselve
niet een mes in borst gequest hebben.
Gevraecht waer't selve is geschied
Zeijt dat de nedergeslagene hij
geepen uijte kannder dader sij waeren
op straet uyt gedaecht heeft &
hij geeper deselve volgende inde geeper
hem de steeck heeft gegeven ter wijl
hij hem omkeerde ende nae hem
toe trede
Gevraecht ofs de nedergeslagene
oock een mes oft eenige hebben
in hant heeft gehadt
seijt niet gesien te hebben datte selve
iets inde hand heeft gehad maar
dat hij met sijn hand in sijn sack voelde
Gevraecht ofs sij shmalcanderen
ofte de nedergeslagene hem geepen
eer dat de steeck ginck oock heeft ge
slagen
Zeijt neen
Gevraecht wie ten tijde vant
geperpreteerde feit daertgenwoordig
waeren
niemant meer dat verscheijde luyde
doch niemant was sijn geeper kennisse
doen sijn geeper broeder alleen inde voorsch
herberge gedroncken hebben
Zeijt datter een oude questi is geweest
tusschen de nedergeslagen & sijnen
stieff vader over't bij wonen & dat
daer was gisteren mede eenige woorden
sijn geweest eer de nedergeslagen
hem uytdaegde
Seijt dat de steeck gegeven sijnde hij geepen
voorts ten uyte gelopen is om hem
selve te solveren & dat de gequeste
--------------------------------------------------------------
daer uytgegaen is & daetelijck
op straet komende gestort is
Actum den 25 may
was presentis den heeren
Schout Purmeslaat
Nissz Pater Oudshoorn
& Schellinghde schepenen
De geatprelendeerde tgene
voorsch is voorgelesen sijnde heeft
daer bij geperstrlee actum den
26 maei 1648 presentie den heerren
schout Albert Pater & Corn. de
Vlamingh v(erv)o(lg)e(n)s Oudhoorn here
v(erv)o(lg)e(n)s Oudshoorn Schepen'''
 


Ondertrouwakte Steven Dumont 12-03-1644 Amsterdam Trouwakte Steven Dumont in de Waalse Kerk 27-03-1644 Amsterdam